U bent hier: >> Missie en visie

Missie en visie

Aan het einde van zijn leven hier op aarde sprak Jezus tot zijn discipelen, maar ook tot ons: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevoelen heb”. Hiermee gaf Jezus aan zijn volgelingen het zendingsbevel: het brengen van het Evangelie dat God zijn rijk opent voor wie geloven in zijn Zoon, met bevel van bekering en geloof, inclusief de waarschuwing dat dit rijk gesloten blijft voor wie in ongeloof volharden.

De gemeente van Zwolle-Zuid is er daarom niet alleen maar voor zichzelf. Zij heeft de roeping oog te hebben voor de wereld; om haar het evangelie van Christus te verkondigen. Jezus droeg zijn apostelen en ons op als zijn gemeente op naar alle volken te gaan en hun het Evangelie van het Koninkrijk van God te prediken.

Print Friendly, PDF & Email